معرفی رزمی کده

http://bartarinha.razmikade.ir/

معرفی اساتید ورزشی

بسم تعالی  سایت رزمی کده برای اولین بار در ایران قصد معرفی اساتید ورزشی ونوع سطح آنان را  رتبه بندی وبا ارائه سطح وبه روز رسانی های رزو افزون سطح اساتید شما و اینکه تا به امروز به چه میزان قهرمان پرورش داده اند و...را برای شاگردان شفاف سازی مینماید.امروز شما به انوان یک استاد می توانید قابلیت های خود را برای شاگردان و نه تنها برای شاگردان بلکه برای تمامی مردم عزیز ایران به نمایش بگزارید. وحتی از سطح اساتید دیگر با خبر شوید. ابتدا به صورت کلی میباشدوسپس به مرور بیشتر شدن اساتید سطح بندی…

بسم تعالی  سایت رزمی کده برای اولین بار در ایران قصد معرفی اساتید ورزشی ونوع سطح آنان را  رتبه بندی وبا ارائه سطح وبه روز رسانی های رزو افزون سطح اساتید شما و اینکه تا به امروز به چه میزان قهرمان پرورش داده اند و...را برای شاگردان شفاف سازی مینماید.امروز شما به انوان یک استاد می توانید قابلیت های خود را برای شاگردان و نه تنها برای شاگردان بلکه برای تمامی مردم عزیز ایران به نمایش بگزارید. وحتی از سطح اساتید دیگر با خبر شوید. ابتدا به صورت کلی میباشدوسپس به مرور بیشتر شدن اساتید سطح بندی…

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
سایت معرفی ورتبه بندی اساتید ورزشی
متن مطلب :

بسم تعالی  سایت رزمی کده برای اولین بار در ایران قصد معرفی اساتید ورزشی ونوع سطح آنان را  رتبه بندی وبا ارائه سطح وبه روز رسانی های رزو افزون سطح اساتید شما و اینکه تا به امروز به چه میزان قهرمان پرورش داده اند و...را برای شاگردان شفاف سازی مینماید.امروز شما به انوان یک استاد می توانید قابلیت های خود را برای شاگردان و نه تنها برای شاگردان بلکه برای تمامی مردم عزیز ایران به نمایش بگزارید. وحتی از سطح اساتید دیگر با خبر شوید و حتی ...

در ادامه بیشتر آشنا خواهیم شد

ادامه مطلب گزارش کد : 3

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج