معرفی رزمی کده

http://bartarinha.razmikade.ir/

استاد مجید ملکی

امروز قصد معرفی استاد مجید ملکی را داریم که افتخاری برای تیم رزمی کده هستند زیرا که ایشان ریئس سبک لی چوان ووشو کشور و مربی درجه یک ووشو  وداور درجه یک فدارسیون ورزشهای رزمی میباشد که ایشان تصاویر و اطلاعاتی را برای ما ارسال کردند که در ادامه بیشتر میبینید.   در حال حاضر در بخش تیم های ملی فدراسیون ووشو مشغول و انجام وظیفه می نماید.  داور درجه یک فدراسیون ورزشهای رزمی        شماره تماس 09122448636-09123887059 سایت رسمی لی چوان ووشو: www.Liquan-wushu.ir    …

امروز قصد معرفی استاد مجید ملکی را داریم که افتخاری برای تیم رزمی کده هستند زیرا که ایشان ریئس سبک لی چوان ووشو کشور و مربی درجه یک ووشو  وداور درجه یک فدارسیون ورزشهای رزمی میباشد که ایشان تصاویر و اطلاعاتی را برای ما ارسال کردند که در ادامه بیشتر میبینید.   در حال حاضر در بخش تیم های ملی فدراسیون ووشو مشغول و انجام وظیفه می نماید.  داور درجه یک فدراسیون ورزشهای رزمی        شماره تماس 09122448636-09123887059 سایت رسمی لی چوان ووشو: www.Liquan-wushu.ir    …

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
استاد مجیدملکی
متن مطلب :

امروز قصد معرفی استاد مجید ملکی را داریم که افتخاری برای تیم رزمی کده هستند زیرا که ایشان ریئس سبک لی چوان ووشو کشور و مربی درجه یک ووشو  وداور درجه یک فدارسیون ورزشهای رزمی میباشد که ایشان تصاویر و اطلاعاتی را برای ما ارسال کردند که در ادامه بیشتر میبینید.

ادامه مطلب گزارش کد : 6

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج