معرفی رزمی کده

http://bartarinha.razmikade.ir/

استاد فول کیک بوکسینگ

Alikiani,استاد علی کیانی,علی کیانی,استاد فول کیک بوکسینگ,دبیر ورزش,

Alikiani,استاد علی کیانی,علی کیانی,استاد فول کیک بوکسینگ,دبیر ورزش,

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
استاد علی کیانی-فول کیک بوکسینگ
متن مطلب :

اومتولد۱۳۷۶.۱۲.۳درشهرتهران است .وی درهمان سال های کودکی ورزش رزمی (کیک بوکسینگ وموی تای .ووشو)را به طورفرعی زیر نظر مربیان رسمی فدراسیون ورزش های رزمی ایران شروع کردوتوانست درسال ۸۶ اولین مقام قهرمانی خوددرمسابقات قهرمانی استان تهران کسب کند.وی بادرخشش دراین مسابقات به مسابقات قهرمانی کشور دعوت شد ودر سال ۸۷موفق به کسب مقام اول درمسابقات قهرمانی کشورشدوبه تیم ملی دعوت شد.

ادامه مطلب گزارش کد : 1

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج